Atlas Grup Danışmanlık

Sanayi, ticaret ve hizmetler sektöründe faaliyette bulunan, yerli ve yabancı girişimci ve yatırımcıların, iş ve sosyal güvenlik konularında doğru bilgileri zamanında edinmesini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yaptırımlara maruz kalmamaları için profesyoneller tarafından kurumsal…

  • 0 312 285 20 19
  • info@atlasgrupdanismanlik.com

Hakkımızda

ULUSAL VE ULUSLARARASI sürekli gelişen ve değişen iş yaşamında Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Mevzuatının birlikte ve profesyonel olarak yürütülmesi zorunluluğundan hareketle; konusunda uzman danışmanlar ve çözüm ortaklıklarıyla, piyasanın ve ülkemizde yatırım yapmış veya yapacak yerli ve yabancı yatırımcıların ihtiyacı olan sosyal güvenlik ve iş mevzuatı danışmanlık hizmetini, profesyonel ve kurumsal olarak sunmak üzere kurulmuştur.    

Teşvikler

SGK Teşvikleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel…

SGK Teşvikleri

İş- Kur Teşvikleri

Teşvikler İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır.…

İş- Kur Teşvikleri

Diğer İstihdam Teşvikleri

Diğer İstihdam Teşvikleri  ; 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.  Bilişim sektöründe destekten yararlanacak…

Diğer İstihdam Teşvikleri

Pratik Bilgiler

SGK Pratik Bilgiler

SGK  Pratik Bilgiler 6735…

İş Kanunu Pratik Bilgiler

İş Kanunu Pratik Bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Pratik Bilgiler

6331 Sayılı Kanun Pratik Bilgiler