İş Kanunu- İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

İş Mevzuatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatın geniş ve kapsamlı olması, işveren gerçek veya tüzel kişilerin gerek hukuki, gerekse de cezai olarak ağır yaptırımlara maruz kalmalarına sebep olabilmektedir.  Mevzuata uygun olmayan işlemler nedeniyle işverenler hakkında ağır idari para cezaları uygulanabilmektedir. Bu durum, işverenlerin iş ve sosyal güvenlik uygulamalarında uzman desteği almasını zorunlu kılmaktadır.
 

Atlas Grup Danışmanlık Anonim Şirketi; 


•    İşyerinde; İş mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgelerin periyodik olarak üçer aylık dönemler itibariyle denetim yapılarak sonuçlarının bir raporla işverene / yönetime sunulması,
•    İşyerlerinde hazırlanmış olan İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması,
•    İşverenler tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen İş mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru ve sorunlara ilişkin görüşlerin yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi,
•    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek denetimlerde  ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
•    İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi.
•    İşverenlerin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler ile iş  ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunarak görüşlerin bildirilmesi.
•    İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması.   
•    İş Sözleşmelerinin ve Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması ve Denetlenmesi.
•    İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık,
•    İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler, 
•    Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi,

Danışmanlık hizmetleri, konusunda uzman profesyoneller tarafından verilmektedir.