SGK Danışmanlık Hizmetleri

Düzenli Danışmanlık Hizmetleri: Faaliyetine devam eden veya yeni kurulacak olan işletmeler için Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında, aylık, üç aylık periyotla ve yıllık düzenli olarak yapılan denetimler sonucunda önerilen hususların rapor düzenlenerek üst yönetime sunulduğu Danışmanlık Hizmetidir. Faaliyetine devam eden işletmelerin zaman aşımı süresi içerisindeki tüm dönemlere ilişkin defter kayıt ve belgeleri incelenmekte ve herhangi bir Kamu denetiminde idari para cezasına maruz kalınmaması için rapor düzenlenerek önerilerde bulunulmaktadır.  Düzenli Danışmanlık Hizmetleri,  yıllık olarak yenilenen sözleşmelere istinaden yürütülmekte olup,  bu kapsamda ihtiyaca özgü danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.   

 

İhtiyaca Özgü Danışmanlık Hizmetleri:  İşletmenizin ihtiyacı olan SGK Danışmanlık Hizmetlerinin ihtiyacınıza istinaden verilmesidir. Bu kapsamda; soru- cevap danışmanlığı,  iş kazası ve meslek hastalıkları olayları ile ilgili olarak dosya hazırlanması, denetim öncesi hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. 

 

Asgari İşçilik Danışmanlığı: Devamlı işyerleri ile İhale konusu veya İnşaat işlerinde, asıl- alt işveren sözleşmeleri de dahil olmak üzere; işyeri tescilinden, ilişiksizlik belgesi alınmasına kadar tüm süreçlerle, asgari işçilik uzlaşma ve İtirazlar konusunda düzenli olarak denetim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.