Teşvik Danışmanlık Hizmetleri

Uluslararası ticaret ve yatırım potansiyelinden gerekli payın alınması ve ulusal ekonomimizin gelişimi için yatırım ve istihdam son derece önemlidir. Bu kapsamda, Ülkemiz tarafından da gerekli teşvik ve hibeler sağlanmaktadır.