SGK Danışmanlık Hizmetleri

SGK Danışmanlık Hizmetleri

Düzenli Danışmanlık Hizmetleri: Faaliyetine devam eden veya yeni kurulacak olan işletmeler için Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında, aylık, üç aylık periyotla ve yıllık düzenli olarak yapılan denetimler sonucunda önerilen hususların rapor düzenlenerek üst yönetime sunulduğu Danışmanlık Hizmetidir. Faaliyetine devam eden işletmelerin zaman aşımı süresi içerisindeki tüm dönemlere ilişkin defter…

İş Kanunu- İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

İş Kanunu- İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

İşyerinde; İş mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçlarının bir raporla işverene sunulması,Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması, Şirket tarafından yazılı veya…

Destek- Hibe ve Finans Danışmanlık Hizmetleri

Destek- Hibe ve Finans Danışmanlık Hizmetleri

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Doğrudan Faaliyet Destek ProgramlarıKOSGEP DESTEKLERİMobil Destek ProgramıKOBİ Gelişim Destek ProgramıKOBİ Proje Destek ProgramıAR-GE , İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek ProgramıGenel Destek ProgramıGirişimcilik Destek ProgramıTUBİTAK AR-GE DESTEKLERİ1501- Sanayi Ar- Ge Projeleri1507- Kobi Ar-Ge Programı

Teşvik Danışmanlık Hizmetleri

Teşvik Danışmanlık Hizmetleri

Uluslararası ticaret ve yatırım potansiyelinden gerekli payın alınması ve ulusal ekonomimizin gelişimi için yatırım ve istihdam son derece önemlidir. Bu kapsamda, Ülkemiz tarafından da gerekli teşvik ve hibeler sağlanmaktadır.   

Diğer Danışmanlık Hizmetleri

Diğer Danışmanlık Hizmetleri

     Kurumsal ve profesyonel olarak, Şirket Ana Sözleşmemizde belirtilen faaliyet konularıyla ilgili olarak, Müşteri talepleri doğrultusunda, diğer konularda da Danışmanlık Hizmetleri sunmaktayız.  

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri

4758 sayılı İş kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği laboratuvar hizmetleri verilmektedir.