SGK Teşvikleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli…

İş- Kur Teşvikleri

Teşvikler İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır. Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. İstihdamın korunması ve artırılması maksadıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan…

Diğer İstihdam Teşvikleri

Diğer İstihdam Teşvikleri  ; 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.  Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ücret ve Mesleki Eğitim Destekleri ·         Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ·        …