Diğer İstihdam Teşvikleri

Diğer İstihdam Teşvikleri  ; 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.  Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Ücret ve Mesleki Eğitim Destekleri

·         Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

·         İşbaşı Eğitim Programı

·         İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Çırak, Stajyer ve Öğrencilere Yapılacak Ücret Desteği

·         Kısa Çalışma Ödeneği

·         Ücret Garanti Fonu

Sosyal Sigorta Prim Teşvikleri - Genel

·         Yeni Nesil Teşvik (7103 İlave İstihdam Teşviği)

·         Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinde 5 Puanlık İndirim

·         1/1/2018 ile 31/12/2020 Tarihleri Arasında İlave Sigortalı İstihdam Eden İşverenlere Uygulanacak Yeni Nesil Teşvik

·         Asgari Ücret Desteği (2019)

·         5 Puanlık Bağkur Prim İndirim/Teşviki

Sosyal Sigorta Prim Teşvikleri - Engelli/Genç/Kadın/İşsiz/Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Teşvikler

·         Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki Belgesi Olan Sigortalıların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

·         Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

·         Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

·         İşbaşı Eğitim Programı’nı Bitirenlerin İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik

·         Engelli Sigortalıların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik

·         İşsizlik Ödeneği Alan Sigortalıların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik

·         Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Reşit Olan Çocuklarla İlgili Teşvik

·         Nakdi Düzenli Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Teşvik

·         Genç Girişimci Kazanç İstisnası ve Bağkur Prim Desteği

Sosyal Sigorta Prim Teşvikleri -Bölgelere ve Yatırım Türüne Göre Teşvikler

·         Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

·         51 İlimizde Uygulanan İlave 6 Puanlık İndirim

·         Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için Uygulanacak 5 Puanlık İndirim

·         Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

·         Kültür Yatırım ve Girişimlerine Teşvik

Sosyal Sigorta Prim Teşvikleri - İş Sağlığı ve Güvenliği

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

·         İş Kazası Olmayan İşverene Prim Teşviki