İş- Kur Teşvikleri

Teşvikler

  • İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır.
  • Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.
  • İstihdamın korunması ve artırılması maksadıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen teşvikler aşağıdaki tabloda özet olarak yer almaktadır.

Teşvikin Adı

Kanuni Dayanağı

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi

İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi

İlave İstihdam Ücret Desteği

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına Yönelik Teşvik

4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesinin beşinci fıkrası

Asgari Ücret Desteği

5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi