SGK Teşvikleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen,  çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkanı sağlanmıştır.  Bu kapsamda, Kanun kapsamında teşviklerden yararlanılmasını sağlamak üzere; işe alınacak personeli  seçim kriterleri de dahil olmak üzere  Danışmanlık Hizmetleri sunmaktayız.

SGK- İstihdam Teşvikleri 

İstihdam Teşvikleri Sunumu 

İstihdam Teşvikleri Broşür 

Teşvikler Hesaplama Tablosu